ΕΠΙΛΟΓΟΣ

 

ΚΒ 6Και μου είπε «αυτά τα λόγια είναι αληθινά και ο Θεός που είναι Κύριος των πνευμάτων των προφητών έστειλε το Άγγελο του να δείξει στους δούλους του τι θα γίνει στο άμεσο μέλλον. Και να λοιπόν ήρθα γρήγορα, μακάριος αυτός που τηρεί τους λόγους της προφητείας αυτού του βιβλίου».ΚΒ10 Και μου είπε «μην σφραγίσεις τους λόγους της προφητεία αυτού του βιβλίου  γιατί όλα θα γίνουν σε σύντομο χρονικό διάστημα»

  

ΚΒ12 «Θα έρθω γρήγορα και θα έχω μαζί μου τον μισθό με τον οποίο θα ανταμείψω τον καθένα ανάλογα με τα έργα του» ΚΒ13 «Εγώ είμαι το Α και το Ω, ο πρώτος και ο έσχατος, αρχή και το τέλος 14 Μακάριοι όσοι εκτελούν τις εντολές μου, ώστε να έχουν μερίδιο στο ξύλο της ζωής για να μπουν ελεύθερα στην νέα Ιερουσαλήμ»

  

ΚΒ15 « Έξω αυτοί που κοροϊδεύουν , οι πόρνοι και οι φονιάδες και οι ειδωλολάτρες και όλοι όσοι πραγματοποιούν ψεύδος»  ΚΒ16 «Εγώ είμαι ο Ιησούς που έστειλα τον Άγγελο μου να μαρτυρήσει αυτά στις εκκλησίες»

  

ΚΒ18 «Και μαρτυρώ εγώ ο Ιωάννης ότι όποιος προσθέσει στα λόγια του βιβλίου αυτού της προφητείας τότε ο Θεός θα προσθέσει επάνω του τις πληγές που είναι γραμμένες μέσα σε αυτό το ίδιο βιβλίο. Αν πάλι κάποιος αφαιρέσει κάτι από αυτό το βιβλίο τότε θα αφαιρέσει ο Θεός την μερίδα και την συμμετοχή του από το ξύλο της ζωής»

  

ΚΒ20 Και λέει ο Ιησούς, «Ναι θα έρθω γρήγορα». 

 

 Αμήν! Ναι!, έλα Κύριε Ιησού Χριστέ, Σωτήρα των ψυχών μας.

 

 

 

 

 

 

 

 

 ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ