ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ & «ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ» ΚΑΚΟ-ΕΡΕΥΝΕΣ

ΥΠΕΡ ΝΕΟ –ΠΑΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΥ

Σε αυτή την σελίδα μπορεί ο ενδιαφερόμενος να βρει συνδέσμους προς όλες τις σελίδες που αναφέρονται αποκλειστικά στον Μιχάλη Καλόπουλο, ένα ερευνητή που εκτελεί μεροληπτικές «έρευνες» προσπαθώντας να βάλει ενάντια στον Χριστιανισμό, διαστρεβλώνοντας τα λεγόμενα των Πατέρων της Εκκλησίας, την Ιστορία και την ερμηνεία των Ιερών Κειμένων, ενώ από την άλλη πλευρά έχει περίεργες ως κρυφές, θα μπορούσε κανείς να πει, θρησκευτικές σχέσεις και συναλλαγές με τον νεοπαγανισμό της Ελλάδας.

 

 

 

O χορός γύρω από τον ήρωα, που επίλεξε ο Μ. Καλόπουλος ως έμβλημα των σελίδων του, αντικατοπτρίζει τον χορό των ψεμάτων που ο ίδιος έχει στήσει μαζί με την ολιγομελέστατη παρέα του, γύρω από τον κεντρικό πρόσωπο, τον Έλληνα, με σκοπό την ναυτία και την τελική πτώση του εις τα βάραθρα της ψεύτικης αθεΐας και του παράλογου νεοπαγανισμού.

 

«ΜΕΓΑΛΑ_Ψέματα.KOM» [ΥΠΕΡΟΨΙΕΣ]

 

1. Ανησυχίες Απολογητή

Για το αν θα σε βρίσκω αντίπαλο μπροστά μου, καλέ μου ανώνυμε μάλλον εσύ θα έπρεπε να ανησυχείς ιδιαίτερα (Πηγή: Μιχάλης Καλόπουλος [http://www.greatlie.com/gr/news.cfm?id=48&action=detail]αποθηκεμένη και εδώ)

 

2. Ο Απολογητής κλείνει αυτόβουλα & έχει σαθρά επιχειρήματα

Αγαπητέ Πιστέ - Στενοχωρηθήκαμε πολύ που οι σελίδες σου δεν είναι πια διαθέσιμες στο διαδίκτυο Ήταν τόσο καλή διαφήμιση! Θα σε μνημονεύομε πάντα και αν χρειαστείς φιλοξενία εδώ είμαστε..

Υ.Γ. όταν λες έκλεισαν, τι ακριβώς εννοείς? Συνήθως ο ιδιοκτήτης της σελίδας την κλείνει αυτοβούλως (ή η σελίδα κλείνει κατόπιν εντολής άνωθεν) [το αυτόβουλο κλείσιμο κατόπιν άνωθεν εντολής]. Θέλετε να πιστέψομε ότι οι Έλληνες εθνικοί έχουν φέρει τα πάνω κάτω στο διαδίκτυο και αλωνίζουν κλείνοντας όποιες σελίδες θέλουν? Μα τότε πρέπει να επέμβει η πολιτεία.

Κρίμα πάντως γιατί είχατε συγκεντρώσει μεγάλο όγκο σαθρών επιχειρημάτων έτοιμων για κατεδάφιση...(Πηγή: Καλόπουλος Μιχάλης, ηλεκτρονική επιστολή προς τον Ανώνυμο Απολογητή)

 

3.  Αδυναμία εις την λογική των Χριστιανών

 

Αγαπητέ Ανώνυμε Πιστέ: Κατανοώ πλήρως την αδυναμία σας να απαντήσετε με λογικά επιχειρήματα.

Βαρύ το φορτίο της τυφλής πίστης και η ισορροπία με τη λογική δύσκολη! (Πηγή: Μιχάλης Καλόπουλος [http://www.greatlie.com/gr/_letters.cfm?id=20&action=detail]αποθηκεμένη και εδώ)

 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

 

«28 Δεῦτε πρός με πάντες οἱ κοπιῶντες καὶ πεφορτισμένοι, κἀγὼ ἀναπαύσω ὑμᾶς. 29 ἄρατε τὸν ζυγόν μου ἐφ' ὑμᾶς καὶ μάθετε ἀπ' ἐμοῦ, ὅτι πρᾷός εἰμι καὶ ταπεινὸς τῇ καρδίᾳ, καὶ εὑρήσετε ἀνάπαυσιν ταῖς ψυχαῖς ὑμῶν· 30 ὁ γὰρ ζυγός μου χρηστὸς καὶ τὸ φορτίον μου ἐλαφρόν ἐστιν.»

Κατά Ματθαίον Κεφ. Ια΄

 

«3 πάντα οὖν ὅσα ἐὰν εἴπωσιν ὑμῖν τηρεῖν, τηρεῖτε καὶ ποιεῖτε, κατὰ δὲ τὰ ἔργα αὐτῶν μὴ ποιεῖτε· λέγουσι γὰρ, καὶ οὐ ποιοῦσι. 4 δεσμεύουσιν γὰρ φορτία βαρέα καὶ ἐπιτιθέασιν ἐπὶ τοὺς ὤμους τῶν ἀνθρώπων, τῷ δὲ δακτύλῳ αὐτῶν οὐ θέλουσι κινῆσαι αὐτά. 5 πάντα δὲ τὰ ἔργα αὐτῶν ποιοῦσι πρὸς τὸ θεαθῆναι τοῖς ἀνθρώποις, πλατύνουσι γὰρ τὰ φυλακτήρια αὐτῶν καὶ μεγαλύνουσι τὰ κράσπεδα τῶν ἰματίων αὐτῶν»

Κατά Ματθαίον Κεφ. Κγ΄

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΒΙΒΛΙΑ

 

 

1.

 

Μ. ΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ & Η ΒΙΒΛΙΚΗ ΘΡΗΣΚΕΙΑ

(Κριτική από τον Σπύρο Φίλο στο βιβλίο του Μ. Καλόπουλου «Το Μεγάλο Ψέμα»)

 

 

ΑΡΘΡΑ

 

 

1.

 

«ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ» ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΤΟΥ Μ. ΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ

 

2.

 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ «ΑΠΟΜΥΘΟΠΟΙΗΤΩΝ» Μ. ΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ

 

(Κριτική στο σύνδεσμο «απομυθοποιητών» του Καλόπουλου Μιχάλη»)

 

 

3.

 

Μ. ΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ & ΑΓΙΟ ΦΩΣ

 

(Απάντηση στις χλευαστικές του σελίδες 1 & 2 που υπήρχε στον ιστοχώρο του στις 02 /05/2004 (http://www.greatlie.com/gr/articles.cfm?action=detail&id=34)

 

 

4.

 

Μ. ΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ & ΠΑΤΕΡΕΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

 

(Απάντηση στην σελίδα του Καλόπουλου που υπήρχε στον ιστοχώρο του στις 02/05/2004 http://www.greatlie.com/gr/articles.cfm?action=detail&id=20.)

 

 

5.

 

Μ. ΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ & ΥΒΡΕΙΣ ΚΑΤΑ ΑΓΙΟΥ ΚΥΡΙΛΛΟΥ

(απάντηση σε δημοσίευσή του όπως αυτή δημοσιεύθηκε στην σελίδα της Τετρακτύος [http://www.tetraktys.org/subchoises/istorika/arthra/kalopulos1.htm])

  

 

6.

 

Μ. ΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ & ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ

 

(Απάντηση στην σελίδα του όπως υπήρχε στον ιστοχώρο του στις 02/05/2004 http://www.greatlie.com/gr/articles.cfm?action=detail&id=35)

 

 

7.

 

Μ. ΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ & ΥΒΡΕΙΣ ΚΑΤΑ  ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

 

(Απάντηση στην σελίδα του που υπήρχε στον ιστοχώρο του στις 02/05/2004 http://www.greatlie.com/gr/articles.cfm?action=detail&id=31 όπου ανυπόστατα υποστηρίζει μουμιοποιήσεις Αγίων)

 

 

8.

 

Μ. ΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ & ΑΓΙΑ ΜΑΡΚΕΛΛΑ

 

(Απάντηση στην σελίδα του που που υπήρχε στον ιστοχώρο του στις 02/05/2004 (http://www.greatlie.com/gr/articles.cfm?action=detail&id=29) αλλά και στο περιοδικό Ιχώρ, τεύχος 38, που καταφέρεται ενάντια στην Αγία Μαρκέλλα της Χίου)

 

 

9.

 

Μ. ΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ & ΚΡΗΤΕΣ - ΦΙΛΙΣΤΑΙΟΙ

 

(Μια ελάχιστη απάντηση στην σελίδα του που υπήρχε στον ιστοχώρο του στις 21/08/2004 (http://www.greatlie.com/gr/news.cfm?id=65&action=detail) όπου ανυπόστατα Κατηγορεί τον Θεό για τους Φιλισταίους Κρήτες)

 

 

10.

 

Ο Μ. ΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΟΥΔΑΣΕ ΣΕ «ΘΕΤΙΚΗ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

 

(Μια περίεργη παρατήρηση περί βιογραφικού του Καλόπουλου όπως αυτό εμφανίστηκε στον ιστοχώρο του (http://www.greatlie.com/gr/ «βιογραφικό») στις 02/05/2004 και αποθηκεύτηκε από τον Ανώνυμο Απολογητή)

 

 

11.

 

Μ. ΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ & ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΛΛΑΔΑΣ

 

(Ολιγόλογη απάντηση στην απαίτηση των άθεων και νεοπαγανιστών για αποβολή της Χριστιανικής εκπαιδεύσεως όπως αυτή εμφανίστηκε στον ιστοχώρο του (http://www.greatlie.com/gr/news.cfm?id=74&action=detail) στις 17/10/2004 και αποθηκεύτηκε από τον Ανώνυμο Απολογητή)

 

 

12.

 

Μ. ΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΕΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΓΝΩΣΕΙΣ

 

(Ολιγόλογη παράθεση φιλοσοφικής & θεολογικής αστοχίας Μ. Καλόπουλου, όπως εμφανίστηκε σε δημοσίευση του Μ. Καλόπουλου εις το περιοδικό Ιχώρ τεύχη 35 -36)

 

 

13.

 

Μ. ΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ & ΚΑΙΓΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ

 

(Ολιγόλογη απάντηση εις τα σχόλα του Μ. Καλόπουλου για την καιγόμενη βάτο, όπως εμφανίστηκαν στον ιστοχώρο του (http://www.greatlie.com/miracles.cfm-id=1&action=detail) στις 18/11/2004 και αποθηκεύτηκαν από τον Ανώνυμο Απολογητή)

 

 

14.

 

Μ. ΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ & ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΔΑΥΛΟΣ

 

 

15.

 

 

Μ. ΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ & ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΟΣ ΣΚΕΠΤΙΚΙΣΜΟΣ

(Καιγόμενη βάτος και σκεπτικισμός)

 

16.

 

ΕΝΑ («ΑΚΟΜΗ») ΒΙΒΛΙΚΟ ΨΕΜΑ. ΔΑΒΙΔ & ΓΟΛΙΑΘ. «Ο ΜΥΘΟΣ ΚΑΤΑΡΡΕΕΙ»

(Απάντηση σε άρθρο του Μιχάλη Καλόπουλου στο περιοδικό Ιχώρ, τεύχος 53, σσ.42 - 56)

 

 

ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ

 

 

1.

 

Μ. ΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΕ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΜΕ ΠΑΓΑΝΙΣΤΕΣ

 

2.

 

ΔΙΑΦΟΡΑ ΒΙΝΤΕΟ ΜΕ ΜΙΧΑΛΗ ΚΑΛΟΠΟΥΛΟ

 

ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ

 

 

 

1.

 

Μ. ΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ & ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΜΕ ΑΝΩΝΥΜΟ ΑΠΟΛΟΓΗΤΗ

 

(Απάντηση σε επιστολή του Μ. Καλόπουλου που δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα Μετανάστης (http://www.metanastis.com/KALOPOULOS.htm) καθώς και στον ιστοχώρο του Καλόπουλου (http://www.greatlie.com/gr/_letters.cfm?id=16&action=detail) και αποθηκεύτηκε στις 29/10/2004 και στις 31/10  εδώ και εδώ αντίστοιχα  από τον Ανώνυμο Απολογητή)

 

Η πετσοκομμένη από το Καλόπουλο επιστολή του Απολογητή ΟΛΟΚΛΗΡΗ

 

 

2.

 

Μ. ΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ.  ΟΠΑΔΟΙ ΤΟΥ  ΣΕ ΠΟΡΝΟ - ΚΑΚΟΤΕΧΝΙΕΣ

 

(Απάντηση για την σελίδα του Μ. Καλόπουλου όπως αυτή εμφανίζονταν στον ιστοχώρο του, κατά την 01/11/2004  http://www.greatlie.com/gr/_letters.cfm?id=26&action=detail που αποθηκεύτηκε από τον Απολογητή εδώ)

 

 

3.

 

Μ. ΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ & «ΚΑΚΟΛΟΓΗΤΗΣ» ΠΟΡΦΥΡΙΟΣ

 

(Μια απάντηση στις ερωτήσεις της απαντητικής επιστολής του προς τον απολογητή Πορφύριο, που υπήρχε στον ιστοχώρο του στις 26/08/2004 http://www.greatlie.com/gr/_letters.cfm?id=57&action=detail)

 

 

4.

 

Ο ΑΠΟΛΟΓΗΤΗΣ «ΔΕΝ ΕΧΕΙ» ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΛΛΑ ΜΟΝΟ «ΥΒΡΕΙΣ»

 

(Η άνω απάντηση κατά δημοσίευσης του Μ. Καλόπουλου, σε προσπάθεια σπίλωσης του Απολογητή, ένεκα της αμάθειας και της κακής διάθεσης του Μ. Καλόπουλου. Η σελίδα του Καλόπουλου (http://www.greatlie.com/gr/news.cfm?id=48&action=detail) όπως παρουσιάζονταν στις 31/10/2004 και όπως αποθηκεύτηκε από τον Απολογητή εδώ)

 

 

5.

 

ΑΥΣΤΡΑΛΟΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΕΙ ΑΝΑΝΔΡΗ ΕΠΙΘΕΣΗ ΚΑΤΑ Μ. ΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ

(Σχόλια για την επιστολή του νεοπαγανιστή Άγγελου Γιαννακουρέα προς την σελίδα του Μ. Καλόπουλου όπως αυτή εμφανίζονταν στον ιστοχώρο του, στις 08/01/2005  http://www.greatlie.com/en/_letters.cfm?id=58&action=detail και που αποθηκεύτηκε από τον Απολογητή εδώ)

 

 

ΓΕΝΙΚΑ

 

 

1.

 

ΣΥΝΔΕΣΗ Μ. ΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ & ΝΕΟΠΑΓΑΝΙΣΜΟΥ

 

2.

 

ΜΑΓΓΑΝΕΙΕΣ ΜΕΓΑΛΑ-ΨΕΜΑΤΑ.ΚΟΜ

 

 

 

3.

 

ΑΠΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ

 

 

 

 

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΑΠΟ ΠΡΩΗΝ ΑΘΕΟ

για τον συνεργάτη του Μ. Καλόπουλου, Ιωάννη Μ. Ρούσσο εξ Αμερικής

 

Τα παρακάτω βιβλία είναι ΠΟΛΥ ενδιαφέροντα. Ο πρώην άθεος Paul Vitz, καθηγητής Ph.D. της ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ στο Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης, αν και είναι παπικός, έχει γράψει πολύ ενδιαφέρουσες μελέτες ενάντια στην θρησκεία του αθεϊσμού.

 

Δείτε και την προσωπική του Ιστοσελίδα: http://www.paulvitz.com/

 

 PAUL C. VITZ, a professor of psychology at New York University, was an atheist until his late 30s. He earned his bachelor's degree at the University of Michigan and his Ph.D. at Stanford. Professor Vitz is the author of Psychology as Religion: The Cult of Self-Worship, Modern Art and Modern Science, and Sigmund Freud's Christian Unconscious, as well as numerous articles in professional and popular journal

 

Βιβλίο 1 

[http://www.amazon.com/exec/obidos/tg/detail/-/1890626252/qid=1094813608/sr=8-2/ref=pd_ksr_2/103-1819332-7695831?v=glance&s=books&n=507846]

Faith of the Fatherless: The Psychology of Atheism

Paul C. Vitz

Όπου εξηγεί τα ψυχολογικά προβλήματα των «πατέρων» του Αθεϊστικού κινήματος...

Όπου εξηγεί πως ο αθεϊσμός είναι μία αρρωστημένη κατάσταση για τον άνθρωπο..

 

Βιβλίο 2 

[http://www.amazon.com/exec/obidos/tg/detail/-/0802807259/qid=1094813608/sr=8-1/ref=pd_ksr_1/103-1819332-7695831?v=glance&s=books&n=507846]

Psychology As Religion: The Cult of Self-Worship

Paul C. Vitz

 

Όπου εξηγεί γιατί η Ψυχολογία είναι μία Θρησκεία. Μία «λατρεία»  αυτοθέωσης.

 

 

 

 

 

 

 

ΑΠΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ

 

Ο Μ. Καλόπουλος μέσα από την μανιασμένη, θα έλεγε κανείς, επίθεσή του κατά της Χριστιανικής θρησκείας, που συνοδεύεται από ψέματα, διαστρεβλώσεις και παρερμηνείες που δεν χαρακτηρίζουν σοβαρούς ερευνητές και μελετητές και με την παράλληλη ταυτόχρονα σύνδεση του με την αρχαία θρησκεία και τους υποστηρικτές της στην Ελλάδα, δεν αφήνει πολλά περιθώρια στους επικριτές του… κάθε άλλο. Είναι πολύ εύκολο ακόμη και για εκείνον που δεν έχει καμιά σχέση με τα θρησκευτικά ζητήματα να παρατηρήσει πως ο Μ. Καλόπουλος διακατέχεται από θρησκευτική μισαλλοδοξία. Εδώ θα παρουσιαστούν τα λόγια του Σπύρου Φίλου για τον Μιχάλη Καλόπουλο καθώς ασκεί κριτική στο βιβλίο «Μεγάλο Ψέμα» του Μ. Καλόπουλου:

 

 

ΣΠΥΡΟΣ ΦΙΛΟΣ για Μ. ΚΑΛΟΠΟΥΛΟ

 

 

«Δεν μπορεί ο κ. Κ. να αποφύγει τον πειρασμό - μάλιστα φαίνεται ότι και τον επιζητεί - με το να θέλει να δείξει ότι διακατέχεται από φυλετικό ρατσισμό, από βαθιά προκατάληψη και από έναν αρρωστημένο θρησκευτικό φανατισμό. Προς το τέλος του βιβλίου του, ειδικότερα, το διαλαλεί, όπως θα δούμε, πλέον ανοιχτά. Και όχι μόνον, αλλά καλεί και άλλους να τον ακολουθήσουν.»…

 

«Και ας κλείσουμε την κριτική μας με τούτο, ως τελευταίο, που είναι ταυτόχρονα πρωτοφανές και ανήκουστο. Γράφει ο κ. Καλόπουλος:

«... δεν είναι τυχαίο ότι ξεχάστηκε εκείνος ο αρχαίος γίγας των στοχασμών ο Έλληνας... που πρώτος απ’ όλους ανάγκασε τη γνώση να περάσει μέσα απ’ το πυκνό φίλτρο των ερωτήσεων πριν την αποδεχθεί. ΣΗΜΕΡΑ ΣΠΑΝΙΖΕΙ δυστυχώς το πολύτιμο είδος εκείνου του ανθρώπου, που όχι μόνο δεν καταποντίζεται στους ατέλειωτους βιοπορισμούς του, αλλά αρνείται πεισματικά να θυσιάσει τη μικρή ή μεγάλη προσωπική του παραγωγή ερωτήσεων στους αρχαίους επιβλητικούς βωμούς των «θεϊκών» απαντήσεων,...» (σελ. 387, τελευταία σελίδα του βιβλίου του κ. Καλόπουλου. Η πρώτη υπογράμ. δική του, τα κεφαλαία και η δεύτερη υπογρ. δική μας).

 Το περίεργο και ανεξήγητο του βιβλίου του κ. Κ., που έρχεται ως κατακλείδα και κορωνίδα της όλης του προσπάθειας είναι ότι, στρέφεται και εναντίον αυτού του ίδιου του βιβλίου του! Γιατί; Επειδή, σε ολόκληρο το βιβλίο του εξυψώνει παντού το Ελληνικό στοιχείο - και μάλιστα το ειδωλολατρικό στοιχείο της αρχαιότητας - εξυψώνει, δηλαδή, παντού τον Έλληνα, τώρα, με όσα πιο πάνω καταγράφει, πομποδώς διαγράφει με μια μονοκοντυλιά τα όσα έγραψε,  επειδή δηλώνει μπροστά στα μάτια μας ότι σήμερα ΔΕΝ υπάρχουν Έλληνες (;!), ή μάλλον σπανίζουν!!! Στρέφεται, δηλαδή, έτσι ενάντια στον Νεοέλληνα και κατ’ επέκταση ενάντια στον Ελληνισμό, για τα οποία τόσο πολύ κόπτεται μέσα στο βιβλίο του και τα οποία προσπάθησε να εξυψώσει! Τώρα, τα γκρέμισε όλα.

Και όχι μονάχα αυτό, αλλά, θα προβάλει με κομπασμό και τον εαυτό του, με τα λόγια:

«Να είμαστε άραγε εμείς, τα θλιβερά τελευταία απομεινάρια των ενδόξων εκείνων αναντίρρητων διαφωτιστών της γης;....» (σελ. 384, και τα αποσιωπητικά δικά του). 

«Διαφωτιστής της γης...» ο κ. Καλόπουλος;! Αλλά, με τι;! Με ανακριβή και παραποιημένα στοιχεία;! Αυτό θέλει, εν κατακλείδι, να μας πει ο κ. Καλόπουλος;»

 

Κατόπιν τούτων, ο Μ. Καλόπουλος έχει και την αξίωση να ορίζει εαυτό διδάσκαλο ηθικής & αληθείας!

 

 

ΠΗΓΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

 

Διαδίκτυο

1. http://www.amazon.com/exec/obidos/tg/detail/-/1890626252/qid=1094813608/sr=8-2/ref=pd_ksr_2/103-1819332-7695831?v=glance&s=books&n=507846

2. http://www.amazon.com/exec/obidos/tg/detail/-/0802807259/qid=1094813608/sr=8-1/ref=pd_ksr_1/103-1819332-7695831?v=glance&s=books&n=507846

3. http://www.greatlie.com/gr/_letters.cfm?id=20&action=detail

 

Βιβλία

1. ΣΠΥΡΟΣ ΦΙΛΟΣ, Κριτική στο βιβλίο «ΜΙΧΑΛΗΣ Θ. ΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΒΙΒΛΙΚΗ ΘΡΗΣΚΕΙΑ, Το Μεγάλο Ψέμα, ΣΤΗ ΣΚΙΑ ΤΟΥ ΓΙΓΑΝΤΑ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ, Η οριστική απομυθοποίηση των βιβλικών ηρώων υπό το φως του ελληνικού μύθου, Σελίδες 392, ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 1995»

 

Αλληλογραφία

1. Ηλεκτρονική Αλληλογραφία Ανώνυμου Απολογητή

 

 

 

 

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ